Vodácký herbář

Fotografie zajímavých rostlin, které jsem viděl a nafotil během plavby po našich nádherných řekách.

Pokud nějakou rostlinu neznám, tak používám aplikaci v mobilu PlantNet, která dokáže rozeznat rostliny podle fotky (doporučuju). Takže stačí rostlinu vyfotit,  a nahrát do aplikace. Aplikace pak nabídne nejbližší shodu  a vy pak můžete posoudit, jestli je to správně. Zdroje pro texty používám z Wikipedie. 

řeka Opava

Lakušník vzplývavý

Jedná se zpravidla o vytrvalou vodní bylinu, která může řidčeji po vyschnutí růst i na bahnitých substrátech a pak může být i jednoletá.

Lakušník vzplývavý
řeka Opava

Divizna

Jsou to nejčastěji dvouleté či vytrvalé byliny někdy poměrně mohutného vzrůstu (i přes 2 m) nebo řidčeji jednoletky, popř. polokeře.

Divizna
řeka Opava

Stulík

Jsou to vytrvalé vodní byliny se žlutými květy a s listy podobnými leknínům. V České republice se vyskytují 2 druhy: stulík žlutý a stulík malý.

Stulík
řeka Opava

Štětinatec laločnatý

Pochází ze Severní Ameriky. Semena se u nás údajně neprodávají, i když rostlina se dá pěstovat bez problémů. Rostlina se může použít na ploty, mřížky, do nádob na balkony, plody se dají využít do suchých aranžmá.

Štětinatec laločnatý
řeka Opava

Kotvice plovoucí

Kotvice plovoucí (Trapa natans) je vodní bylina s listy splývajícími na hladině, jediný druh rodu kotvice, který roste v České republice.

Kotvice plovoucí
řeka Opava

Kyprej vrbice

Vzrostná, široce rozšířená vlhkomilná rostlina s růžovými květy, vytrvalý druh z rodu kyprej. Druh je původem z euroasijského areálu, v Evropě se nevyskytuje pouze v severních oblastech nad 65. rovnoběžkou a ve vysokohorských polohách, zasahuje do Malé Asie a Íránu.

Kyprej vrbice
řeka Opava

Svlačec rolní

Svlačec (Convolvulus), lidově též šlatec. Jsou to popínavé, poléhavé nebo přímé byliny nebo řidčeji keře se střídavými jednoduchými listy a nálevkovitými květy. Vyskytují se v počtu asi 250 druhů zejména v severním mírném pásu. V České republice se vyskytuje jediný druh, svlačec rolní.

Svlačec rolní
řeka Opava

Růže šípková

Růže šípková (Rosa canina) je vytrvalá, opadavá, keřovitá, planě rostoucí rostlina, která samovolně vytváří široce rozkošatěný, ostnitý keř dosahující bez opory do výšky až tří metrů. V květnu a červnu kvete růžovými nebo bílými voňavými květy, z kterých se po opylení vyvinou v září a říjnu jedlé šípky.

Růže šípková
řeka Opava

Netýkavka žláznatá

Netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), též netýkavka Royleova, je jednoletá bylina z čeledi netýkavkovitých. Původem je z Himálají (tato skutečnost se odráží např. v anglickém názvu rostliny – Himalayan Balsam). Od 19. století (uváděno 1839) se ale rychle rozšířila do Evropy coby okrasná a medonosná rostlina. Po světě se šíří jako invazní druh.

Netýkavka žláznatá
Jakubčovice

Kopřiva dvoudomá

Kopřiva dvoudomá (Urtica dioica) je v Česku nejznámější a nejrozšířenější zástupce rodu kopřiva. Ve střední Evropě je v současné době vnímána jako expandující druh. Je ale také široce využívána jakožto léčivá bylina či jako důležitá část potravy kachňat či housat při malochovu této drůbeže.

Kopřiva dvoudomá
Jakubčovice

Bez černý

Bez černý (Sambucus nigra) je listnatý keř, který má široké využití v léčitelství, farmacii i potravinářství. Čerstvé plody bezu černého mají projímavé účinky; sušením nebo tepelným zpracováním se tato vlastnost ztrácí.

Bez černý
Jakubčovice

Javor klen

Javor klen (Acer pseudoplatanus) je kvetoucí rostlina z čeledi mýdelníkovité (Sapindaceae). Je to velký opadavý a širokolistý strom, tolerantní vůči větru a pobřežnímu prostředí. Je původem ze Střední Evropy a Západní Asie, od Francie na východ do Ukrajiny, severního Turecka a na Kavkaz a jih z hor severního Španělska a Itálie.

Javor klen
řeka Opava

Kalina obecná

Kalina obecná (Viburnum opulus) je keř s plochými nebo kulovitými květenstvími bílých, nazelenalých nebo narůžovělých květů. V České republice roste ve vlhkých křovinách a listnatých lesích a často se také pěstuje jako okrasný keř, zejména ve formě s kulovitými květenstvími sterilních květů.

Kalina obecná
řeka Moravice

Devětsil lékařský

Devětsil lékařský (Petasites hybridus) je vytrvalá rostlina z čeledi hvězdnicovitých. Devětsil lékařský je léčivá rostlina. Sbírá se oddenek na jaře před rozvitím květů, suší se při 40 °C. Kdysi se devětsilu přisuzovala léčebná síla proti moru a jak název napovídá, přikládal se mu velký význam. Dnes se občas využívá v lidovém léčitelství jako náhrada podbělu.

Devětsil lékařský
řeka Moravice

Orobinec

Jedná se o vytrvalé rostliny s oddenky, zpravidla vodní nebo bažinné. Listy jsou jednoduché, střídavé, uspořádané do 2 řad. Čepele jsou celistvé, čárkovité se souběžnou žilnatinou. Květy jsou v květenstvích, hustých tlustých klasech složených z mnoha květů, někdy se tento typ květenství nazývá palice.

Orobinec
řeka Moravice

Blatouch bahenní

Blatouch bahenní je rostlina suchozemská. Neroste ponořená celá ve vodě. Vyžaduje však hodně vody, bez ní rychle vadne. Je mírně jedovatá, proto se jí býložravci vyhýbají.

Blatouch bahenní
řeka Moravice

Kýchavice bílá

Kořen kýchavice bílé je silně jedovatý. Paralyzuje nervový systém. Kýchavice bílá bývá občas zaměňovaná za hořec žlutý (Gentiana lutea), který je používaný do nápojů. Často se tak stává, že se místo hořce nápoj omylem připraví z kořene kýchavice bílé Löbelovy. První příznaky otravy jsou nevolnost a sucho v ústech. Do tří hodin člověk umírá.

Kýchavice bílá
řeka Opava

Sasanka hajní

Sasanka hajní (Anemone nemorosa) je rostlina z čeledi pryskyřníkovitých. Sasanka patří k prvním poslům jara, je to vytrvalá bylina, nanejvýš 30 centimetrů vysoká.

Sasanka hajní
řeka Opava

Sněženka podsněžník

Sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), občas uváděna také pod názvy sněženka bílá nebo sněženka předjarní. Začíná kvést již na konci února a kvete až do března, díky čemuž je obecně známá jako jeden z prvních symbolů blížícího se jara.

Sněženka podsněžník
řeka Opava

Vrba jíva

Vrba jíva (Salix caprea) je malý až středně vysoký strom z čeledi vrbovitých (Salicaceae), jehož výška se většinou pohybuje od 6 do 12 metrů.

Vrba jíva
řeka Opava

Plicník lékařský

Využívání byliny při léčbě plicních nemocí a podobnost jejích skvrnitých listů se „skvrnitými“ plícemi daly plicníku jméno.

Plicník lékařský
řeka Opava

Duběnka (ta žlutá kulička)

Duběnka je druh hálky, kterou způsobuje blanokřídlý hmyz – žlabatka dubová. Duběnka má kulovitý tvar a mívá asi 2 cm v průměru. Samičky žlabatek dubových nakladou v květnu a červnu vajíčka, ze kterých se později líhnou larvy. Vajíčka jsou umístěna do meristémů, nejčastěji na spodní straně listu dubu, lodyze, vzácněji na větvi nebo pupenu. Mechanismus vzniku hálky ještě není zcela objasněn, důležitou úlohu má chemické nebo mechanické působení, případně virová infekce. Larvy se obklopí rostlinným pletivem, ze kterého berou živiny, a které je chrání proti predátorům a působení prostředí.

Duběnka (ta žlutá kulička)
řeka Opava

Pcháč rolní

Pcháč rolní patří mezi významné plevele, je řazen mezi deset hlavních plevelů světa, má vysoké nároky na odběr živin i vody, zastiňuje kulturní rostliny a jeho kořeny vylučují alelopatické látky, které působí inhibičně na pěstované plodiny a jiné plevele.

Pcháč rolní
řeka Opava

Konopice polní

Konopice polní (Galeopsis tetrahit) je planě rostoucí rostlina vyskytující se na orné i ladem ležící půdě téměř v celé České republice. V české přírodě je původní a bývá považována jak za polní plevel, tak i za léčivou rostlinu.

Konopice polní
řeka Odra

Zlatobýl

Zlatobýl (Solidago) je rod vytrvalých rostlin většinou vyššího vzrůstu s drobnými žlutými úbory v hustých hroznech nebo latách.

Zlatobýl